Dịch vụ

KIỂM NGHIỆM

Thực phẩm, nước, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

KIỂM TRA HÀNG NHẬP

Phù hợp theo yêu cầu của hệ thống ISO 17020:2012

ĐÀO TẠO

Kỹ thuật kiểm nghiệm ATTP, kiến thức vệ sinh ATTP, hệ thống chất lượng (ISO/IEC 17025...), lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra ATTP

THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

Phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010

CUNG CẤP MẪU CHUẨN, CHẤT CHUẨN

Phù hợp theo ISO 17034

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

Phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017

CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm Chứng nhận HTQL ATTP

GIÁM ĐỊNH

Theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012

THỬ NGHIỆM ĐỘC TÍNH

ISO 17025 và OECD

XÉT NGHIỆM SARS-COV-2

Bằng kỹ thuật realtime RT-PCR