HƯỚNG DẪN BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC


Bài báo cáo tham dự được Hội đồng Khoa học chấp thuận sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội nghị dưới dạng tham luận hay poster.

Ngoài ra, nếu tác giả có đăng ký công bố bài trên tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo, các bài sẽ được chuyển cho phản biện đánh giá theo quy định.

Các bài báo đã được phản biện thẩm định sẽ được đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. 

Địa chỉ gửi bài báo toàn văn:

- Bản mềm gửi theo địa chỉ: fcc@nifc.gov.vn

Bản cứng gửi theo địa chỉ: 

ThS. Vũ Ngọc Tú - Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC)

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: fcc@nifc.gov.vn    Điện thoại: (024)39335735     Di động: 0984459988

Hướng dẫn đăng bài online Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm:

Hội đồng khoa học của Hội thảo FCC 2024 đề nghị Tác giả gửi bài online trên trang web của Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm theo như hướng dẫn dưới đây.

- Thiết lập tài khoản cá nhân, đăng ký các thông tin trên trang web 

             https://vjfc.nifc.gov.vn/vn/signup

- Sau đó đăng nhập, chọn Đăng bài mới/Submission:

            https://vjfc.nifc.gov.vn/vn/member/submissions.m/start

- Tiến hành UPLOADING THE SUBMISSION (lưu ý chỉ được up file doc hoặc docx, không được up file pdf, trừ trường hợp gửi tài liệu kèm thêm). Trong bài, ở mục ABSTRACT (trang đầu), đề nghị ghi rõ FCC2024 như dưới đây để chúng tôi tiện theo dõi. 

ABSTRACT - FCC2024

- Kê khai đầy đủ các hạng mục tiếp theo như hướng dẫn (chú ý phải kê khai thông tin đầy đủ của tất cả các tác giả tham gia bài báo). 

- Sau khi hoàn thành, bài báo sẽ có mã số riêng và sẽ được phản biện theo đúng quy trình của Tạp chí. 

Trân trọng cảm ơn.