FCC 2019

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM 2019

 

Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Cục an toàn thực phẩm, đồng thời nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, hợp tác và trao đổi khoa học liên quan đến kiểm nghiệm thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia phối hợp với Cục an toàn thực phẩm tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm 2019 (FCC2019)  vào ngày 25/10/2019 với các nhóm chủ đề như sau:

1. Các phương pháp kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực hóa học và vi sinh;

2. Đánh giá nguy cơ về hóa chất và vi sinh vật trong thực phẩm;

3. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong kiểm nghiệm thực phẩm;

4. Các hoạt động thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng trong kiểm nghiệm thực phẩm;

5. Hài hòa phương pháp kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.