Quyết định chỉ định Viện là cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của BCT ngày 11/6/2019

Quyết định chỉ định Viện là cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của BCT ngày 11/6/2019

Tên tài liệu Quyết định chỉ định Viện là cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của BCT ngày 11/6/2019
Số hiệu 1620/QÐ-BCT
Ngày phát hành 11/06/2019
Mô tả

Quyết định chỉ định Viện là cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của BCT ngày 11/6/2019

Xem chi tiết Kiem-chung-BCT.pdf
Tải về