TIN MỚI

Sáng 20/9/2022, trong không khí kỷ niệm những ngày tháng 9 lịch sử, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tổ chức đoàn vào lăng viếng Bác và thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 14/9/2022, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phối hợp với Công an quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2022 cho tập thể viên chức và người lao động.
Người lấy mẫu phải thực hiện các quy trình kỹ thuật đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển và bàn giao mẫu cho đơn vị kiểm nghiệm bởi lấy mẫu là một bước căn bản

Dịch vụ

ĐIỂM BÁO