TIN MỚI

Ngày 06/01/2023, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010 và đã được Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) công nhận năng lực phù hợp theo yêu cầu
Từ ngày 19-23/12/2022, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã phối hợp với Trường Nanyang Polytechnic, Singapore tổ chức thành công khóa đào tạo về “Công nghệ và khoa học thực phẩm”

Dịch vụ