TIN MỚI

Mật ong – một loại thực phẩm dinh dưỡng tự nhiên, được cho rằng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng các thông tin này vẫn cần được kiểm chứng thêm. Do đó, mật ong cũng cần được sử dụng hợp lý để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.
Lấy mẫu là một bước căn bản có ảnh hưởng mang tính chất quyết định đến giá trị sử dụng của kết quả kiểm nghiệm và ảnh hưởng đến việc ra quyết định về sự phù hợp của sản phẩm/hàng hóa. Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm
Các chương trình thử nghiệm thành thạo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2022 như sau:

Dịch vụ