TIN MỚI

Kiểm nghiệm thực phẩm là một trong những công việc quan trọng trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Hiện nay, nhu cầu phân tích kiểm nghiệm thực phẩm ngày càng tăng.
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 11 năm 2022, chúng tôi mong rằng các chương trình này sẽ đáp ứng được mong muốn của quý phòng thí nghiệm.
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phối hợp với Cục An toàn thực phẩm tổ chức Hội nghị Khoa học Kiểm nghiệm thực phẩm 2022.

Dịch vụ