Nổi bật

01/11/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 11 năm 2022, chúng tôi mong rằng các chương trình này sẽ đáp ứng được mong muốn của quý phòng thí nghiệm.

24/10/2022

Truyền hình Quốc hội x NIFC | FCC 2022 | Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm nghiệm an toàn

07/07/2022

Hiệu chuẩn thiết bị là một công cụ giúp đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm và là yêu cầu bắt buộc đối với các phòng thí nghiệm muốn được công nhận hệ thống quản lý phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017.

01/07/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Viện) sau quá trình nghiên cứu và sản xuất mẫu chuẩn phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 17034:2016. Viện đã nộp hồ sơ đăng ký công nhận và được tổ chức A2LA đánh giá vào tháng 4/2022.

08/06/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia được đánh giá mở rộng lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn từ ngày 01-02/06/2022 bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BoA)

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập684836
  • Hàng tháng2486
  • Hôm nay69
  • Đang Online10