Tin hiệu chuẩn thiết bị

01/02/2024

Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) ra quyết định công nhận mở rộng phạm vi Đo lường – Hiệu chuẩn của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia với 26 phép thử

20/11/2023

Ngày 02 - 06/10/2023, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thực hiện hiệu chuẩn tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Trị. Các thiết bị được kiểm tra, hiệu chuẩn bao gồm: hệ thống sắc ký lỏng siêu hiệu năng

14/02/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là đơn vị đầu ngành về kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ

04/10/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Viện) đã được công nhận là phòng hiệu chuẩn phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025

01/07/2022

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo (theo Luật Đo Lường, Luật số 04/2011/QH13)

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4686164
  • Hàng tháng2934
  • Hôm nay1647
  • Đang Online23