Tin hiệu chuẩn thiết bị

04/10/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Viện) đã được công nhận là phòng hiệu chuẩn phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025

01/07/2022

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo (theo Luật Đo Lường, Luật số 04/2011/QH13)

18/01/2022

Nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, chính xác và hiệu quả, từ năm 2020, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị thuộc các lĩnh vực như:

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập690437
  • Hàng tháng2370
  • Hôm nay237
  • Đang Online8