Kế hoạch đào tạo

05/04/2024

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo đã tín nhiệm, đồng hành và lựa chọn Viện là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo trong thời gian qua.

07/03/2024

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xin trân trọng cảm ơn Quý cơ quan/ đơn vị/ cá nhân (gọi tắt là Quý đơn vị) đã tín nhiệm, đồng hành và lựa chọn Viện là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo trong thời gian qua

27/02/2024

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo đã tín nhiệm, đồng hành và lựa chọn Viện là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo trong thời gian qua

17/10/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo đã tín nhiệm, đồng hành và lựa chọn Viện là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo trong thời gian qua.

14/07/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo đã tín nhiệm, đồng hành và lựa chọn Viện là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo trong thời gian qua.

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4686879
  • Hàng tháng2934
  • Hôm nay2128
  • Đang Online10