Các chương trình thử nghiệm thành thạo

22/07/2022

Các chương trình thử nghiệm thành thạo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2022 như sau:

27/06/2022

Đảm bảo kết quả thử nghiệm là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với phòng thí nghiệm muốn chứng minh năng lực phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025. Kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo (TNTT) đạt yêu cầu là một trong những bằng chứng hiệu quả chứng

06/06/2022

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (BTC) xin thông báo tới quí PTN đăng ký tham gia các chương trình TNTT tháng 5 năm 2022

31/05/2022

Thử nghiệm thành thạo (TNTT) là một trong các phương thức đánh giá năng lực phòng thử nghiệm (PTN) nhằm đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm. Tham gia TNTT nhằm mục đích đánh giá mức độ thành thạo của nhân viên cũng như đánh giá năng lực PTN so với năng

22/04/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010. Viện tổ chức các chương trình TNTT phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010 và được Hiệp hội công nhận

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập403904
  • Hàng tháng2979
  • Hôm nay1018
  • Đang Online12