Các chương trình thử nghiệm thành thạo

14/03/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 03 năm 2023

07/02/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 02 năm 2023

05/01/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010 và đã được Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) công nhận năng lực phù hợp theo yêu cầu

01/11/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 11 năm 2022, chúng tôi mong rằng các chương trình này sẽ đáp ứng được mong muốn của quý phòng thí nghiệm.

25/08/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 10 năm 2022 miễn phí đối với các Viện, trường Đại học, Trung tâm kiểm nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật,...

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập959251
  • Hàng tháng2151
  • Hôm nay2041
  • Đang Online11