Các chương trình thử nghiệm thành thạo

14/07/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo quý III và IV năm 2023.

13/04/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo quý II năm 2023, các đơn vị có nhu cầu tham gia có thể tham khảo chi tiết trong các mục dưới đây

14/03/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 03 năm 2023

07/02/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo tháng 02 năm 2023

05/01/2023

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010 và đã được Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) công nhận năng lực phù hợp theo yêu cầu

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập1889029
  • Hàng tháng4910
  • Hôm nay2346
  • Đang Online11