Tin thử nghiệm thành thạo

26/04/2022

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (BTC) xin thông báo tới quí PTN đăng ký tham gia các chương trình TNTT tháng 4 năm 2022 như sau:

23/03/2022

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (BTC) xin thông báo tới quí PTN đăng ký tham gia các chương trình TNTT tháng 3 năm 2022 như sau:

22/02/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010 và đã được Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA)

17/01/2022

Kính gửi: Quý phòng thí nghiệm! Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (BTC) xin thông báo tới quý PTN đăng ký tham gia các chương trình TNTT đợt 3 năm 2021 như sau:

23/09/2021

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010 và đã được Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) công nhận năng lực phù hợp theo yêu cầu của ISO/I

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập959014
  • Hàng tháng2151
  • Hôm nay1822
  • Đang Online10