Tin thử nghiệm thành thạo

06/04/2023

Từ năm 2010 đến nay, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia liên tục tổ chức các Chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010 và được Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA) công nhận...

26/04/2022

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (BTC) xin thông báo tới quí PTN đăng ký tham gia các chương trình TNTT tháng 4 năm 2022 như sau:

23/03/2022

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (BTC) xin thông báo tới quí PTN đăng ký tham gia các chương trình TNTT tháng 3 năm 2022 như sau:

22/02/2022

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010 và đã được Hiệp hội công nhận phòng thử nghiệm Hoa Kỳ (A2LA)

17/01/2022

Kính gửi: Quý phòng thí nghiệm! Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (BTC) xin thông báo tới quý PTN đăng ký tham gia các chương trình TNTT đợt 3 năm 2021 như sau:

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4795405
  • Hàng tháng2303
  • Hôm nay2224
  • Đang Online19