Tin đào tạo

03/11/2022

Kiểm nghiệm thực phẩm là một trong những công việc quan trọng trong quá trình sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Hiện nay, nhu cầu phân tích kiểm nghiệm thực phẩm ngày càng tăng.

16/09/2022

Người lấy mẫu phải thực hiện các quy trình kỹ thuật đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển và bàn giao mẫu cho đơn vị kiểm nghiệm bởi lấy mẫu là một bước căn bản

16/09/2022

Ngày 13 tháng 9 năm 2022 tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phối hợp với Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội tổ chức khai giảng lớp đào tạo “Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm”

16/08/2022

Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức khai giảng lớp đào tạo “Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm”, khóa học sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022.

05/08/2022

Lấy mẫu là một bước căn bản có ảnh hưởng mang tính chất quyết định đến giá trị sử dụng của kết quả kiểm nghiệm và ảnh hưởng đến việc ra quyết định về sự phù hợp của sản phẩm/hàng hóa. Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập690432
  • Hàng tháng2370
  • Hôm nay232
  • Đang Online4