Giới thiệu chung

 

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi tắt là Viện) trực thuộc Bộ Y tế được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Viện hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 6065/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Quyết định số 5455/QĐ-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao bổ sung nhiệm vụ cho Viên Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trong giai đoạn phòng chống dịch Covid – 19.

Viện là đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm tuyến cao nhất của ngành y tế; chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động chuyên môn y tế của Bộ Y tế và của các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

          Trụ sở chính: Số 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

          Các điểm giao dịch tại:

  • Cảng Hải Phòng, TP. Hải Phòng;
  • Cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh;
  • Cửa khẩu Tân Thanh, TP. Lạng Sơn.

SƠ ĐỒ PHÂN TUYẾN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM

THEO THÔNG TƯ 13/2011/TT-BYT

 

Với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, tiên tiến và đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, Viện luôn là địa chỉ đáng tin cậy của khách hàng hoạt động trong lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm. Sản phẩm dịch vụ của Viện cung cấp luôn đa dạng về hình thức, đảm bảo uy tín về chất lượng và hiệu quả như: kiểm nghiệm trên nhiều nền mẫu thực phẩm; hiệu chuẩn trang thiết bị; chứng nhận sản phẩm; thử nghiệm thành thạo; tư vấn, đào tạo lấy mẫu thực phẩm và chuyển giao công nghệ … Ngoài các sản phẩm thực phẩm, Viện được cơ quan có thẩm quyền chỉ định là đơn vị kiểm nghiệm và kiểm tra nhà nước các sản phẩm khác thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công thương.

 Hiện tại, Viện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo yêu cầu của các tiêu chuẩn: TCVN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17065 ;  ISO/IEC 17043, 17034 ; TCVN ISO/TS 22003 và TCVN ISO 9001.

Trải qua trên 10 năm xây dựng và phát triển, với nỗ lực phấn đấu, tập trung đoàn kết trí tuệ của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động, Viện đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Y tế các năm 2013, 2016, 2019; cùng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và các ban, bộ, ngành.