Thực phẩm nhập khẩu

14/06/2024

Ngày 25/10/2019 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5026/QĐ-BYT về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Theo Quyết định trên, các cơ quan kiểm tra nhà nước về an

14/06/2024

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) được Bộ Y tế giao nhiệm vụ “Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về sản phẩm nhập khẩu theo chỉ định của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”...

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4896624
  • Hàng tháng2526
  • Hôm nay2717
  • Đang Online35