Thực phẩm nhập khẩu

02/06/2022

Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia (sau đây gọi là Viện) thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra nhà nước về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu và cung cấp dịch vụ giám định đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17020:2012.

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập3981181
  • Hàng tháng6001
  • Hôm nay8685
  • Đang Online90