Ngày 23/3/2023, Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp; Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam.
Ngày 23/3/2023, nằm trong chuỗi các sự kiện được tổ chức để chào mừng 14 năm ngày thành lập Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia 23/32009 – 23/3/2023, tại trụ sở Viện...
Ngày 22/3/2023, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm”

Tin liên quan

Văn bản mới liên quan

THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 44/2015/TT-BYT 30/11/2015 Ban hành "Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm"