Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Viện là đơn vị tiên phong thực hiện thử nghiệm độc cấp tính đối với thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi tắt là Viện) là đơn vị đầu ngành về kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ...
Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới được đề xuất bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm mục đích thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng hành động nhằm giúp ngăn ngừa...

Tin liên quan

Văn bản mới liên quan