Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Viện là đơn vị tiên phong thực hiện thử nghiệm độc cấp tính đối với các sản phẩm
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu đào tạo đã tín nhiệm, đồng hành và lựa chọn Viện là đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo trong thời gian qua.
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo quý III và IV năm 2023.

Tin liên quan

Văn bản mới liên quan

THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 44/2015/TT-BYT 30/11/2015 Ban hành "Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm"
2 01/01/1900 Administrator