Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phục vụ quản lý nhà nước

Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phục vụ quản lý nhà nước

Tên tài liệu Quyết định chỉ định tổ chức thử nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phục vụ quản lý nhà nước
Số hiệu 2659/QÐ-BVTV-KH
Ngày phát hành 18/08/2022
Mô tả

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia được Cục Bảo vệ thực vật chỉ định là tổ chức thử nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phục vụ quản lý Nhà nước.

 
Xem chi tiết Cục BVTV - chỉ định thử nghiệm thuốc BVTV 2022.pdf
Tải về