Danh sách khách hàng chứng nhận HTQL ATTP

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

Ngày lập: 14/3/2022

TT

Tên doanh nghiệp

Mã số khách hàng

Người liên hệ

Tel, fax

Ngày đánh giá

Ngày cấp chứng chỉ/ Quyết định

Số chứng chỉ/

quyết định

Ghi chú

1

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT AROMA

FSMS.01

Vũ Thanh Huệ, Nguyễn Trung Sỹ

0963988179/ 0389948766

17/6/2021

06/7/2021

525/QĐ-VKNQG; 182/2021/GCN-VKNQG

 

2

CÔNG TY TNHH KMH FOOD

FSMS.02

Vũ Thanh Huệ, Nguyễn Trung Sỹ

0963988179/ 0389948766

17/6/2021

06/7/2021

526/QĐ-VKNQG; 183/2021/GCN-VKNQG

 

3

NHÀ MÁY HADU – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ DƯỢC PHẨM HADU

FSMS.03

Nguyễn Ngọc Huyền

0983538112

9/12/2021

10/3/2022

133/ QĐ-VKNQG;  42/2022/GCN-VKNQG

 

Danh sách khách hàng chứng nhận khác

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790695
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay675
  • Đang Online12