Đấu thầu

22/11/2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Đánh giá giám sát và mở rộng hệ thống phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017" của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

18/11/2022

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu " Đánh giá giám sát và mở rộng hệ thống phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017" của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

14/11/2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu " Cung cấp vật tư thay thế, sửa chữa cho hệ thống sắc ký lỏng của hãng Waters"

14/11/2022

Quyết định về việc kết quả lựa chọn nhà thầy gói thầu " Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị của hãng Waters"

31/10/2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu " XL01": Sửa chữa trụ sở Viện Kiểm nghiệm an toàn VSTP"

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập690346
  • Hàng tháng2370
  • Hôm nay146
  • Đang Online10