Đấu thầu

01/08/2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh trụ sở làm việc và chăm sóc vật nuôi

01/08/2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bơm chân không phụ trợ cho hệ thống sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực

22/07/2022

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp động vật thí nghiệm phục vụ thử nghiệm độc tính

13/07/2022

Thư mời chào giá hóa chất, vật tư tiêu hao

24/06/2022

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh trụ sở làm việc và chăm sóc vật nuôi

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập403718
  • Hàng tháng2979
  • Hôm nay837
  • Đang Online30