• » Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa là vật tư, hóa chất, công cụ dụng cụ và thực phẩm ăn liền, thực phẩm có nguồn gốc từ tinh bột thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp cấp Bộ năm 2023 "Nghiên cứu đánh giá nguy cơ

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa là vật tư, hóa chất, công cụ dụng cụ và thực phẩm ăn liền, thực phẩm có nguồn gốc từ tinh bột thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp cấp Bộ năm 2023 "Nghiên cứu đánh giá nguy cơ

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa là vật tư, hóa chất, công cụ dụng cụ và thực phẩm ăn liền, thực phẩm có nguồn gốc từ tinh bột thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp cấp Bộ năm 2023 "Nghiên cứu đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm đối với việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm có nguồn gốc từ tinh bột và đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực quản lý" do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia chủ trì, thực hiện

Nội dung file đính kèm Download

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập5045052
  • Hàng tháng4074
  • Hôm nay1305
  • Đang Online21