• » Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu " Cung cấp dịch vụ Đánh giá công nhận phòng thí nghiệm phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 và tổ chức giám định phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17020:2012"

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu " Cung cấp dịch vụ Đánh giá công nhận phòng thí nghiệm phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 và tổ chức giám định phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17020:2012"

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu " Cung cấp dịch vụ Đánh giá công nhận phòng thí nghiệm phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 và tổ chức giám định phù hợp các yêu cầu của ISO/IEC 17020:2012"

Nội dung file đính kèm Download

 

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4920768
  • Hàng tháng3359
  • Hôm nay1109
  • Đang Online20