• » Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị chuyên dùng năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị chuyên dùng năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt dự toán mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị chuyên dùng năm 2022.

Nội dung file đính kèm Download

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập684904
  • Hàng tháng2486
  • Hôm nay131
  • Đang Online13