• » Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bơm chân không phụ trợ cho hệ thống sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bơm chân không phụ trợ cho hệ thống sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bơm chân không phụ trợ cho hệ thống sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực 

 

 

 

Nội dung trong file đính kèm. File pdf 

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập684963
  • Hàng tháng2486
  • Hôm nay189
  • Đang Online9