• » Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Cung cấp hóa chất phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Cung cấp hóa chất phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790730
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay710
  • Đang Online14