• » Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 03: Cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Nội dung file đính kèm Download

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập684941
  • Hàng tháng2486
  • Hôm nay168
  • Đang Online7