• » Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 04: Cung cấp cột chiết và cột sắc ký phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 04: Cung cấp cột chiết và cột sắc ký phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Quyết định Về việc phê duyệt  kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 04: Cung cấp cột chiết và cột sắc ký phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Nội dung file đính kèm Download

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập5048383
  • Hàng tháng3265
  • Hôm nay1157
  • Đang Online19