• » Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Đánh giá giám sát và mở rộng hệ thống phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017" của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Đánh giá giám sát và mở rộng hệ thống phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017" của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu " Đánh giá giám sát và mở rộng hệ thống phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2017" của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Nội dung file đính kèm Download

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790895
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay873
  • Đang Online34