• » Quyết định về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Cung cấp chất chuẩn phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Cung cấp chất chuẩn phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Cung cấp chất chuẩn phục vụ nghiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Nội dung file đính kèm Download

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập684920
  • Hàng tháng2486
  • Hôm nay147
  • Đang Online17