Thư mời gia hạn thời gian cung cấp báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao