Đánh giá mở rộng hiệu chuẩn

VILAS 203

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia được đánh giá mở rộng lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn từ ngày 01-02/06/2022 bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BoA)

Hiệu chuẩn thiết bị là một công cụ nhằm đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm và là yêu cầu bắt buộc đối với các phòng thí nghiệm muốn chứng minh năng lực phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Viện) đã triển khai hoạt động lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn và được công nhận lần đầu vào năm 2018 bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) . Hiện nay Viện đang duy trì được công nhận 05 phép thử thuộc các lĩnh vực khối lượng, nhiệt và hóa lý.

Để nâng cao trình độ về lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn, các cán bộ hiệu chuẩn thiết bị của Viện đã không ngừng học hỏi, phát triển các phép hiệu chuẩn để đáp ứng yêu cầu kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị nội bộ cũng như cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cho các phòng thí nghiệm khác, ngày 01-02/06/2022 Viện được BoA đánh giá mở rộng lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn với 16 phép thử bao gồm 5 lĩnh vực:

Lĩnh vực Nhiệt gồm 5 phép thử:

 • Hiệu chuẩn tủ vi khí hậu
 • Hiệu chuẩn thiết bị tiệt trùng
 • Hiệu chuẩn lò nung
 • Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế
 • Hiệu chuẩn bể điều nhiệt

Lĩnh vực Hóa lý gồm 6 phép thử:

 • Hiệu chuẩn thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử
 • Hiệu chuẩn thiết bị sắc ký khí khối phổ
 • Hiệu chuẩn thiết bị sắc ký lỏng khối phổ
 • Hiệu chuẩn máy chuẩn độ điện thế
 • Hiệu chuẩn máy chuẩn độ Karl-fischer
 • Hiệu chuẩn máy đo pH

Lĩnh vực Quang học gồm 1 phép thử:

Hiệu chuẩn thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS)

Lĩnh vực Dung tích 3 phép thử:
-    Hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm
-    Hiệu chuẩn micropipet
-    Hiệu chuẩn Dispenser
 Lĩnh vực Thời gian - Tần số 1 phép thử:
-    Hiệu chuẩn máy ly tâm

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và khách quan, chuyên gia đánh giá của BoA đánh giá cao sự tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 của Viện trong lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn. Trong quá trình đánh giá, chuyên gia có thực hiện đánh giá đo lường đối với một số mẫu Arctifact lĩnh vực hiệu chuẩn Dung tích (Micropipet, bình định mức) và lĩnh vực nhiệt độ (nhiệt ẩm kế), kết quả cho thấy tất cả các phép hiệu chuẩn thực hiện đánh giá đo lường đều có giá trị En < 1, điều này khẳng định tất cả
các phương pháp hiệu chuẩn được lựa chọn đảm bảo tính khoa học và sự đúng đắn

Trong quá trình đánh giá, chuyên gia đã đưa ra một số điểm không phù hợp, Viện trân trọng tiếp thu những ý kiến khuyến nghị này nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Viện, cũng như lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn của Viện được triển khai một cách hiệu quả hơn.

 

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng lượt truy cập806049
 • Hàng tháng1319
 • Hôm nay904
 • Đang Online5