• » Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) ra quyết định công nhận mở rộng phạm vi Đo lường – Hiệu chuẩn của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia với 26 phép thử

Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) ra quyết định công nhận mở rộng phạm vi Đo lường – Hiệu chuẩn của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia với 26 phép thử

 vilas203

Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) ra quyết định công nhận mở rộng phạm vi Đo lường – Hiệu chuẩn của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia với 26 phép thử

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo. Để đảm bảo liên kết chuẩn đo lường, tất cả các phương tiện đo, thử bao gồm chuẩn và mẫu chuẩn, thiết bị theo dõi điều kiện môi trường phải được hiệu chuẩn tại các tổ chức hiệu

chuẩn được công nhận. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã triển khai hoạt động lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn từ năm  2018 đến nay, các cán bộ Viện không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn

 Ngày 14/12/2023, sau quá trình đánh giá công nhận với 7 chuyên gia bao gồm 6 chuyên gia kỹ thuật lĩnh vực khối lượng, lĩnh vực nhiệt, lĩnh vực hóa lý, lĩnh vực quang, lĩnh vực dung tích, lĩnh vực thời gian tần số và 01 chuyên gia hệ thống. BoA ra quyết định công nhận lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn của Viện với 26 phép thử bao gồm 6 lĩnh vực:

   Lĩnh vực khối lượng gồm 2 phép thử:

 • Hiệu chuẩn Cân không tự động cấp chính xác I (Cân phân tích)
 • Hiệu chuẩn Cân không tự động cấp chính xác II (Cân kỹ thuật)

   Lĩnh vực Nhiệt gồm 7 phép thử:

 • Hiệu chuẩn tủ nhiệt
 • Hiệu chuẩn bể điều nhiệt
 • Hiệu chuẩn tủ vi khí hậu
 • Hiệu chuẩn thiết bị tiệt trùng
 •  Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế
 •  Hiệu chuẩn lò nung
 •  Hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự

   Lĩnh vực Hóa lý gồm 10 phép thử:

 • Hiệu chuẩn sắc ký khí
 •  Hiệu chuẩn sắc ký lỏng hiệu năng cao
 • Hiệu chuẩn thiết bị sắc ký khí khối phổ

   Hiệu chuẩn thiết bị sắc ký lỏng khối phổ

 • Hiệu chuẩn thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử
 • Hiệu chuẩn máy chuẩn độ điện thế
 • Hiệu chuẩn máy chuẩn độ Karl-fischer
 • Hiệu chuẩn máy đo pH
 • Hiệu chuẩn hệ thống khối phổ plasma cao tần cảm ứng ICP-MS
 • Hiệu chuẩn hệ thống quang phổ phát xạ plasma cao tần cảm ứng ICP-OES

   Lĩnh vực Quang gồm 1 phép thử:

 • Hiệu chuẩn thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS)

   Lĩnh vực dung tích 3 phép thử:

 • Hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm
 • Hiệu chuẩn micropipet
 • Hiệu chuẩn Dispenser

   Lĩnh vực thời gian tần số 3 phép thử:

 • Hiệu chuẩn máy ly tâm/ly tâm lạnh
 • Hiệu chuẩn máy thử độ tan rã
 • Hiệu chuẩn máy thử độ hòa tan

Thông tin về chứng chỉ và phạm vi công nhận theo đường link: https://nifc.gov.vn/tin-hieu-chuan-thiet-bi

Quý khách hàng có nhu cầu kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và hiệu chuẩn thiết bị xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

 Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. ThS: Nguyễn Thị Hà Bình (Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật).

Hotline: 0859299595 (Ấn phím 3), Di động: 0988 479 022.

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng lượt truy cập4795506
 • Hàng tháng2303
 • Hôm nay2321
 • Đang Online19