• » Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia được công nhận mở rộng lĩnh vực đo lường – hiệu chuẩn bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA)

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia được công nhận mở rộng lĩnh vực đo lường – hiệu chuẩn bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng (BOA)

Hiệu chuẩn thiết bị là một công cụ giúp đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm và là yêu cầu bắt buộc đối với các phòng thí nghiệm muốn được công nhận hệ thống quản lý phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2017.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Viện) đã triển khai hoạt động Đo lường – Hiệu chuẩn và được công nhận lần đầu vào năm 2018 bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BoA). Hiện nay Viện đang duy trì công nhận 05 phép hiệu chuẩn thuộc các lĩnh vực khối lượng, nhiệthóa lý.

Để nâng cao năng lực, phạm vi công nhận lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn, các cán bộ kỹ thuật của Viện đã không ngừng học hỏi, xây dựng và phát triển các phép hiệu chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu hiệu chuẩn thiết bị nội bộ cũng như cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cho các phòng thí nghiệm bên ngoài.

Viện đã nộp hồ sơ đăng ký công nhận mở rộng và được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), các chuyên gia kỹ thuật của Viện Đo lường Việt Nam (VMI) đánh giá vào ngày 1-2/6/2022. Ngày 30/6/2022, Viện đã nhận được quyết định công nhận của BoA công nhận 21 phép hiệu chuẩn bao gồm 05 lĩnh vực: Khối lượng, nhiệt, hóa lý, quang học, tần số – thời gian và dung tích phù hợp theo yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025:2017. Trong cuộc đánh giá, Viện cũng đã cập nhật lại “Khả năng đo và hiệu chuẩn – CMC” cho một số phép thử đã được công nhận trước đó. Thông tin về chứng chỉ và phạm vi công nhận theo đường link: https://nifc.gov.vn/van-phong-cong-nhan-chat-luong.

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4795494
  • Hàng tháng2303
  • Hôm nay2309
  • Đang Online18