• » Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia được đánh giá công nhận hoạt động sản xuất mẫu chuẩn, chuẩn chứng nhận từ ngày 18-22/4/2022 bởi Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Hoa kỳ (A2LA)

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia được đánh giá công nhận hoạt động sản xuất mẫu chuẩn, chuẩn chứng nhận từ ngày 18-22/4/2022 bởi Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Hoa kỳ (A2LA)

Đánh giá công nhận hoạt động sản xuất mẫu chuẩn, chuẩn chứng nhận

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

Quốc gia được đánh giá công nhận hoạt động

sản xuất mẫu chuẩn, chuẩn chứng nhận từ

ngày 18-22/4/2022 bởi Hiệp hội công nhận

phòng thí nghiệm Hoa kỳ (A2LA)

 

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Viện) đã triển khai hoạt động sản xuất mẫu chuẩn phù hợp theo ISO 17034:2016, ngày 18-22/4/2022 Viện được Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Hoa kỳ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA) đánh giá  công nhận lần đầu ,

Viện với vai trò là đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm tuyến cao của ngành y tế có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, chỉ đạo các tuyến về chuyên môn kỹ thuật và đào tạo bồi dưỡng. Thông qua hoạt động cung cấp mẫu chuẩn và tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo phù hợp theo yêu cầu của ISO 17034 và ISO/IEC 17043; được tổ chức A2LA đánh giá công nhận hai hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế là sự khẳng định về vai trò và chất lượng trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sau 5 ngày làm việc nghiêm túc và khách quan, chuyên gia đánh giá của A2LA đánh giá cao sự nghiêm túc trong hoạt động nghiên cứu sản xuất mẫu chuẩn tuân thủ nghiệm ngặt các yêu cầu của ISO 17034:2016. Trong quá trình đánh giá, chuyên gia đã đưa ra một số khuyến nghị, Viện trân trọng tiếp thu những ý kiến khuyến nghị này nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Viện, cũng như hoạt động sản xuất mẫu chuẩn của Viện được triển khai một cách hiệu quả hơn.

A2LA đánh giá

Các mẫu chuẩn, chất chuẩn của Viện nghiên cứu sản xuất với nền mẫu và chỉ tiêu đa dạng. A2LA sẽ sớm trình Hội đồng công nhận và cấp chứng chỉ và phạm vi công nhận cho Viện. Viện sẽ là nhà sản xuất mẫu chuẩn đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm được công nhận chính thức tuân thủ theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 17034:2016 về yêu cầu năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn.

 A2LA đánh giá -1

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4920359
  • Hàng tháng3359
  • Hôm nay782
  • Đang Online9