Danh mục các chương trình đào tạo phê duyệt năm 2021

Danh mục các chương trình đào tạo phê duyệt năm 2021

Stt

Tên tài liệu

Mã tài liệu

Quyết định phê duyệt

1

Phân tích Vitamin trong thực phẩm

NIFC.TFO1

Số 989/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

2

Phân tích phụ gia thực phẩm

NIFC. TFO2

Số 988/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

3

Sử dụng test nhanh trong kiểm tra an toàn thực phẩm

NIFC. TFO3

Số 987/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

4

Phân tích thành phần đa lượng trong thực phẩm

NIFC. TFO4

Số 986/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

5

Phân tích một số chỉ tiêu hóa lý trong đồ uống có cồn

NIFC. TFO5

Số 985/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

6

Phân tích độc tố vi nấm trong thực phẩm

NIFC. TFO6

Số 984/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

7

Phân tích hàm lượng một số kim loại và phi kim trong nước và thực phẩm

NIFC. TFO7

Số 983/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

8

Phân tích dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm

NIFC. TFO8

Số 982/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

9

Phân tích tồn dư thuốc thú y trong thực phẩm

NIFC. TFO9

Số 981/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

10

Xác nhận giá trị sử dụng và ước lượng độ không đảm bảo đo của phương pháp phân tích hóa học thực phẩm

NIFC. TF10

Số 980/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

11

Nhận thức chung về ISO/IEC 17025:2017 Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

NIFC. TF11

Số 979/QĐ-BYT ngày 14/10/2021

Tài liệu chuyên môn khác

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4476324
  • Hàng tháng3326
  • Hôm nay1281
  • Đang Online7