Quy trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Sơ đồ thực phẩm nhập khẩu

 

Quy trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

 

Diễn giải sơ đồ thực phẩm nhập khẩu

 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng kí kiểm tra thực phẩm nhập khẩu:

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra và điền đầy đủ thông tin trực tiếp trên phiếu tiếp nhận đăng ký kiểm tra TPNK theo biểu mẫu phụ lục 1. hoặc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn/. (File đính kèm hướng dẫn khách hàng thực hiện hải quan 1 cửa quốc gia)

Bước 2: Xem xét, cấp độ đăng ký

Hồ sơ đăng ký kiểm tra đầy đủ chủng loại theo quy định tại Điều 18, Chương VI  Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của chính phủ gồm:

   +  Bản tự công bố đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP: Bản gốc hoặc bản sao có dấu xác nhận của Doanh nghiệp (gồm con dấu + chữ kí + chức danh).

   +  Danh mục hàng hóa: Bản sao packing list có dấu xác nhận của Doanh nghiệp

                    (gồm có dấu + chữ kí + chức danh)

   + Tài liệu khác (nếu có):   Hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, tờ khai, COA

Sau khi hồ sơ đầy đủ viết thông báo thu phí gửi khách hàng nộp phí theo quy định của nhà nước như sau:

  • Đối với hồ sơ kiểm tra thông thường: 270.000 VNĐ /01 bộ hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài Chính. Phí áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022). (Sau thời gian áp dụng Quý khách vui lòng liên hệ lại.).
  • Đối với hồ sơ kiểm tra chặt: 900.000 VNĐ/ 01 bộ hồ sơ (hồ sơ có 1 sản phẩm). Nếu hồ sơ có 2 sản phẩm trở lên thì từ sản phẩm thứ hai mỗi sản phẩm 100.000 VNĐ và cộng thêm kiểm nghiệm). Thu theo thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Sau thời gian áp dụng Quý khách vui lòng liên hệ lại.
  • Thanh toán theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số:  Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia Số tài khoản:12410001239696 tại BIDV -Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lệnh chuyển khoản: “SĐK:…..” (SĐK….. là số đăng kí thực phẩm nhập khẩu )

Bước 3: Trả giấy đăng ký (tại văn thư hoặc các điểm kiểm tra)

Sau khi ký và đóng dấu hồ sơ đăng ký gửi về phòng Tổ chức Hành chính hoặc các điểm kiểm tra tại Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn để trả khách hàng.  Khách hàng phải trình giấy biên lai thu phí để lấy giấy đăng ký.

Bước 4,5,6:

 - Hồ sơ kiểm tra thường, Lập thông báo kết quả xác nhận thực phẩm nhập khẩu.

Sau khi khách hàng nộp tờ khai hải quan, xem xét hồ sơ phù hợp với tờ khai hải quan thì lập thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu. Trình ký và đóng dấu gửi về phòng Tổ chức Hành chính và các điểm kiểm tra tại Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn.

- Hồ sơ kiểm tra chặt: Sau khi hàng về kho Doanh nghiệp thông báo cho Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đến lấy mẫu đánh giá lô hàng và doanh nghiệp gửi tờ khai hải quan. Thời gian kiểm nghiệm và ra thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu 7 ngày. Phòng Kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu  lập phiếu thu gửi thông báo đến phòng Tài chính Kế toán viết hóa đơn và đồng thời thông báo doanh nghiệp thanh toán.

Bước 7: Trả thông báo kết quả xác nhận thực phẩm nhập khẩu

Phòng Tổ chức Hành chính hoặc các điểm kiểm tra tại Hải phòng, Hồ Chí Minh, Lạng sơn trả thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu (Nếu kiểm tra chặt doanh nghiệp trình hóa đơn để lấy kết quả).

Thực phẩm nhập khẩu khác

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập806064
  • Hàng tháng1319
  • Hôm nay919
  • Đang Online11