Quy trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Sơ đồ thực phẩm nhập khẩu

 

Quy trình kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

 

Diễn giải sơ đồ thực phẩm nhập khẩu

 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đăng kí kiểm tra thực phẩm nhập khẩu:

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đối với mặt hàng thuộc quản lý của Bộ Công Thương hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả kiểm tra online  trên Cổng thông tin một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn/. (File đính kèm hướng dẫn khách hàng thực hiện hải quan 1 cửa quốc gia) đối với các mặt hàng thuộc quản lý của Bộ Y tế theo Quyết định số 5026/QĐ-BYT ngày 25/10/2019 về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. (file Quyết định đính kèm theo).

Bước 2: Xem xét, cấp độ đăng ký

Mức phí thu cho hoạt động kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo quy định tại Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023. Sau thời gian áp dụng Quý khách vui lòng liên hệ lại

- Đối với hồ sơ kiểm tra thông thường: 270.000 VNĐ /01 bộ hồ sơ.

- Đối với hồ sơ kiểm tra chặt: 900.000 đồng/lô hàng + số mặt hàng x 90.000 đồng (số mặt hàng tính từ mặt hàng thứ 2) (Tối đa 10.000.000 đồng/lô hàng) + phí kiểm nghiệm.

- Thanh toán theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số:  Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia Số tài khoản:12410001239696 tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lệnh chuyển khoản: “SĐK:…..” (SĐK….. là số đăng kí thực phẩm nhập khẩu ) hoặc Mã hồ sơ đăng ký trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia.

Bước 3: Trả giấy đăng ký (tại văn thư hoặc các điểm kiểm tra)

Sau khi ký và đóng dấu hồ sơ đăng ký gửi về phòng Tổ chức Hành chính hoặc các điểm kiểm tra tại Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn để trả khách hàng.  Khách hàng phải trình giấy biên lai thu phí để lấy giấy đăng ký.

Bước 4,5,6:

 - Hồ sơ kiểm tra thường, Lập thông báo kết quả xác nhận thực phẩm nhập khẩu.

Sau khi khách hàng nộp tờ khai hải quan, xem xét hồ sơ phù hợp với tờ khai hải quan thì lập thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu. Trình ký và đóng dấu gửi về phòng Tổ chức Hành chính và các điểm kiểm tra tại Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn.

- Hồ sơ kiểm tra chặt: Sau khi hàng về kho Doanh nghiệp thông báo cho Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đến lấy mẫu đánh giá lô hàng và doanh nghiệp gửi tờ khai hải quan. Thời gian kiểm nghiệm và ra thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu 7 ngày. Phòng Kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu  lập phiếu thu gửi thông báo đến phòng Tài chính Kế toán viết hóa đơn và đồng thời thông báo doanh nghiệp thanh toán.

Bước 7: Trả thông báo kết quả xác nhận thực phẩm nhập khẩu

Phòng Tổ chức Hành chính hoặc các điểm kiểm tra tại Hải phòng, Hồ Chí Minh, Lạng sơn trả thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu (Nếu kiểm tra chặt doanh nghiệp trình hóa đơn để lấy kết quả).

Thực phẩm nhập khẩu khác

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4079198
  • Hàng tháng2315
  • Hôm nay2081
  • Đang Online23