Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu

Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu

Tên tài liệu Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu
Số hiệu 1150/BCT-KHCN
Ngày phát hành 08/03/2022
Mô tả

Quyết định về việc hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của liên minh châu Âu

Xem chi tiết van-ban-huong-dan-eu-2246.pdf
Tải về