Đảng uỷ Bộ Y tế triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023

Ngày 15/3, tại trụ sở Bộ Y tế, Đảng ủy Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan TW có đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Chí Hướng - Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đồng chí trong các ban Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan TW.

Đảng uỷ Bộ Y tế triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 - Ảnh 1

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Bộ Y tế.

Về phía Bộ Y tế, dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Đảng ủy Bộ; Các đồng chí cấp ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và cấp ủy các Chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Bộ; Cán bộ phụ trách công tác Đảng tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Chí Liêm dự hội nghị.

Phối hợp triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả

Đảng uỷ Bộ Y tế triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 - Ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Minh Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ báo cáo kết quả năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Y tế năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Minh Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ báo cáo kết quả năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Y tế năm 2023. Báo cáo nêu rõ, trong năm qua, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trọng tâm triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đạt nhiều kết quả...

Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tích cực tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y tế, tập trung vào các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định số 150/QĐ-BYT ngày 20/01/2022 của Bộ Y tế về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;

Xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về lĩnh vực y tế; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đảng uỷ Bộ Y tế triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 - Ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025, ngành Y tế tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu của Ngành, góp phần đạt được những chỉ tiêu chủ yếu: Ước vượt chỉ tiêu giao năm 2022 của Quốc hội và Chính phủ về số bác sĩ trên 10.000 dân, số giường bệnh trên 10.000 dân; là quốc gia có số liều vaccine phòng COVID-19 sử dụng và tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên thế giới; hiệu suất sử dụng vaccine cao và tốc độ tiêm nhanh; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trên tổng dân số cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới; tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi cao hơn một số quốc gia phát triển như: Mỹ, Đức, Ý, Pháp...

Ngành y tế từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều lĩnh vực như khám chữa bệnh, dược, trang thiết bị y tế, tài chính, dân số, các chính sách phục vụ y tế dự phòng...; Tổ chức kiện toàn sắp xếp bộ máy theo quy định tại Nghị định 95/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Nỗ lực phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh khác;

Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các tuyến; Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thị trường dược phẩm, cơ bản đảm bảo thuốc cho công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh của nhân dân; Từng bước kiện toàn và đổi mới công tác quản lý nhà nước về trang thiết bị y tế từ trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực quản lý trang thiết bị y tế trong toàn ngành...

Đảng uỷ Bộ Y tế triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 - Ảnh 4

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng , Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Cũng trong năm qua, ngành y tế tiếp tục triển khai nhiều hoạt động trên các lĩnh vực tài chính, BHYT; Dân số và phát triển; hệ thống thông tin y tế; Phát triển nhân lực và khoa học công nghệ y tế; đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ, tăng cường hợp tác quốc tế...

Về công tác xây dựng Đảng, báo cáo của Đảng ủy Bộ Y tế cho biết trong năm qua Đảng ủy Bộ đã triển khai các hoạt động thực hiện chế độ họp định kỳ theo quy định; Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức xây dựng tổ chức Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể...

Hội nghị được nghe một số đồng chí phát biểu tham luận, góp ý vào các bản dự thảo báo cáo và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan TW, đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế đã có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TW chia sẻ với khó khăn, thách thức của Đảng bộ Bộ Y tế cũng như ngành y tế trong năm qua và đánh giá cao những nỗ lực của ngành để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng uỷ Bộ Y tế triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 - Ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW và đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế chúc mừng đồng chí Trần Chí Liêm- nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối cũng chỉ ra những tồn tại cụ thể, từ đó có những định hướng, giao nhiệm vụ năm 2023; cũng như thông tin thêm một số nội dung mà Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đang tổ chức triển khai thực hiện...

Làm tốt công tác Đảng, đồng thời tập trung các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế tiếp thu những ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW để đưa vào nhiệm vụ năm 2023, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2025.

Cho rằng năm 2023 còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch COVID-19 đã được kiểm soát nhưng vẫn còn là nguy cơ hiện hữu, cùng đó các dịch bệnh khác vẫn đang có nguy cơ bùng phát, xâm nhập…; Đồng thời năm 2023 là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế, do đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế yêu cầu:

Đảng uỷ Bộ Y tế triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 - Ảnh 6

Đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW và đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng , Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế chúc mừng đồng chí Đại tá Phạm Quang Huy- Đảng bộ bộ phận Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Thứ nhất, các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng ủy Bộ Y tế phải làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, Đảng viên ở Đảng bộ, Chi bộ;

Thứ hai, các Đảng bộ, Chi bộ đã xây dựng quy chế làm việc thì phải tuân thủ quy chế;

Thư ba, các Đảng bộ, Chi bộ phải chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm tra, giám sát.

Cùng đó, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên cũng yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ và toàn thể công nhân viên chức, người lao động trong cơ quan Bộ Y tế tập trung làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, đặc biệt là việc xây dựng, trình dự án Luật Dược sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi theo lộ trình đã đề ra; cũng như các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành các lĩnh vực khác. Do vậy, Đảng bộ, Chi bộ nào được giao hoàn thiện các văn bản thể chế cần phải chỉ đạo, đôn đốc bộ phận liên quan khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện;

Đảng uỷ Bộ Y tế triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2023 - Ảnh 9

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế và đồng chí Nguyễn Minh Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế chúc mừng các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của các đơn vị theo Nghị định 95 của Chính phủ.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cũng giao các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy cùng với Văn phòng Đảng ủy tham mưu việc thành lập mô hình Văn phòng Đảng- Đoàn...

Cũng tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022 đã vinh dự nhận bằng khen của Đảng ủy Bộ Y tế

Nguồn: suckhoedoisong.vn

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập3981583
  • Hàng tháng6001
  • Hôm nay9087
  • Đang Online268