FCC 2018

Các Doanh nghiệp có thể đóng góp tài trợ và tham gia triển lãm nhằm:

- Quảng cáo thương hiệu của Quý Doanh nghiệp và cơ sở đến với đông đảo các đại biểu tham dự hội nghị.

- Giới thiệu các sản phẩm mới của Quý Doanh nghiệp trong lĩnh vực kiểm nghiệm và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.

(Xin liên hệ với Ban tổ chức để được hướng dẫn chi tiết)