Giới thiệu chung

Vai trò của mẫu chuẩn và chất chuẩn trong PTN

Mẫu chuẩn - RM (reference material): là vật liệu, đủ đồng nhất và ổn định về một hoặc nhiều tính chất quy định, được thiết lập phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến trong quá trình đo.

Mẫu chuẩn được chứng nhận - CRM (certified reference material): Mẫu chuẩn được đặc trưng bởi một thủ tục có hiệu lực đo lường đối với một hoặc nhiều tính chất quy định, cùng với giấy chứng nhận mẫu chuẩn cung cấp giá trị của tính chất quy định, độ không đảm bảo kèm theo và tuyên bố về liên kết chuẩn đo lường.

Chất chuẩn, mẫu chuẩn dùng để đánh giá độ đúng và độ chụm của phương pháp hoặc để hiệu chuẩn phương tiện đo. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kết quả thử nghiệm của các phòng thí nghiệm.

Sử dụng mẫu chuẩn, chất chuẩn và tham gia TNTT có vai trò quan trọng trong đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm.

 

 

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4887140
  • Hàng tháng2819
  • Hôm nay3560
  • Đang Online23