Hướng dẫn gửi báo cáo

 

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ KHOA HỌC


Bài báo cáo tham dự được Hội đồng Khoa học chấp thuận sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội nghị dưới dạng tham luận hay poster.

Ngoài ra, nếu tác giả có đăng ký công bố bài trên tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo, các bài sẽ được chuyển cho phản biện đánh giá theo quy định.

Các bài báo đã được phản biện thẩm định sẽ được đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm. 

Trình tự phản biện bài gửi Tạp chí sẽ như sau:

- Các tác giả gửi bài Toàn văn (Xem Mẫu báo cáo toàn văn) đến hòm thư của Hội thảo với mã bài đã được cấp sau khi được chấp nhận Tóm tắt (Xem Mẫu báo cáo Tóm tắt), sau đó Hội đồng khoa học sẽ xem xét sơ bộ nội dung (Vòng 1).

- Các bài báo được chấp nhận qua Vòng 1 sẽ được yêu cầu đăng nhập vào trang web của Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm tại địa chỉ: http://vjfc.nifc.gov.vn/ để nộp bài vào chuyên mục Submission (xin xem chi tiết hướng dẫn tại phần dưới của bài viết này). Sau đó, các bài báo sẽ được phản biện online theo đúng quy định của Tạp chí (Vòng 2).

- Các bài báo đã qua Vòng 2 sẽ được Hội đồng Khoa học và Ban Biên tập của Tạp chí quyết định kết quả (Vòng 3).

Địa chỉ gửi bài báo toàn văn:

- Bản mềm gửi theo địa chỉ: fcc@nifc.gov.vn

Bản cứng gửi theo địa chỉ: 

ThS. Vũ Thị Thu Hương - Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC)

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Email: fcc@nifc.gov.vn    Điện thoại: (024)39335735     Di động: 0936063692

Hướng dẫn đăng bài online Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm:

Hội đồng khoa học của Hội thảo FCC 2022 đề nghị Tác giả gửi bài online trên trang web của Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm theo như hướng dẫn dưới đây.

- Bài báo cần được viết hoàn chỉnh theo mẫu báo cáo toàn văn

- Thiết lập tài khoản cá nhân, đăng ký các thông tin trên trang web 

             https://vjfc.nifc.gov.vn/vn/signup

- Sau đó đăng nhập, chọn Đăng bài mới/Submission:

            https://vjfc.nifc.gov.vn/vn/member/submissions.m/start

- Tiến hành UPLOADING THE SUBMISSION (lưu ý chỉ được up file doc hoặc docx, không được up file pdf, trừ trường hợp gửi tài liệu kèm thêm). Trong bài, ở mục ABSTRACT (trang đầu), đề nghị ghi rõ FCC2022 như dưới đây để chúng tôi tiện theo dõi. 

ABSTRACT - FCC2022

- Kê khai đầy đủ các hạng mục tiếp theo như hướng dẫn (chú ý phải kê khai thông tin đầy đủ của tất cả các tác giả tham gia bài báo). 

- Sau khi hoàn thành, bài báo sẽ có mã số riêng và sẽ được phản biện theo đúng quy trình của Tạp chí. 

Trân trọng cảm ơn.