Xác định hàm lượng một số chất cấm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 3: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ CHẤT CẤM TRONG THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
1 HF11 Xác định hàm lượng Phenformin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4     x                  
2 HF12 Xác định hàm lượng Sibutramin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4         x              
3 HF13 Xác định hàm lượng Phenolphtalein trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4             x          
4 HF14 Xác định hàm lượng PDE5 trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4               x        
5 HF15 Xác định hàm lượng Sildenafil trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4                 x      
6 HF16 Xác định hàm lượng Tadalafil trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4                   x    
7 HF17 Xác định hàm lượng Vardenafil trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4                     x  
8 HF18 Xác định hàm lượng Corticoid trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4                       x
Ghi chú: dấu "x" là có thể đào tạo tất cả các ngày trong tháng trừ thứ bảy và chủ nhật
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4362144
  • Hàng tháng3055
  • Hôm nay1512
  • Đang Online10