Xác định hàm lượng một số hoạt chất trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT TRONG THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
1 HF01 Xác định hàm lượng collagen trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 5     x                  
2 HF02 Xác định hàm lượng glutathion trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4       x                
3 HF03 Xác định hàm lượng coenzyme q10 trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4         x              
4 HF04 Xác định hàm lượng msm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4           x            
5 HF05 Xác định hàm lượng silymarin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4             x          
6 HF06 Xác định hàm lượng curcuminoid trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4               x        
7 HF07 Xác định hàm lượng flavonol trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4                 x      
8 HF08 Xác định hàm lượng taurin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4                   x    
9 HF09 Xác định hàm lượng lysin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4                     x  
10 HF10 Xác định hàm lượng glucosamin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4                       x

Ghi chú: dấu "x" là có thể đào tạo tất cả các ngày trong tháng trừ thứ bảy và chủ nhật

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4686039
  • Hàng tháng2934
  • Hôm nay1554
  • Đang Online9