Xác định hàm lượng phụ gia thực phẩm

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 6: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHỤ GIA THỰC PHẨM
1 FA01 Xác định hàm lượng aspartam bằng HPLC  3                        
2 FA02 Xác định hàm lượng acesulfame K bằng HPLC 3                        
3 FA03 Xác định hàm lượng saccharin bằng HPLC 3                        
4 FA04 Xác định hàm lượng benzoat bằng HPLC 3                        
5 FA05 Xác định hàm lượng sorbat bằng HPLC 3                        
6 FA06 Xác định đồng thời Aspartam, acesulfam K, saccharin, benzoat, sorbat bằng HPLC 4                        
7 FA07 Xác định phẩm màu thực phẩm bằng HPLC 4                        
8 FA08 Xác định hàm lượng cyclamat bằng HPLC  3                        
9 FA09 Đào tạo sử dụng test kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm  1                        
10 FA10 Phân tích các chất điều vị: Mononatri glutamat, Guanosin 5'-monophosphat (GMP) và Inosin 5’-monophosphat (IMP) trong thực phẩm bằng HPLC 4                        
11 FA11 Phân tích chất chống oxy hóa (BHA, BHT, TBHQ) trong thực phẩm bằng GC-MS và HPLC 3                        
12 FA12 Phân tích xơ tổng số, xơ tan và xơ không tan trong thực phẩm/thực phẩm chức năng/ thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp enzym-khối lượng 3                        
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4920409
  • Hàng tháng3359
  • Hôm nay824
  • Đang Online14