Danh mục trang thiết bị khoa Biến đổi gen và Chiếu xạ (GMO)

Trang thiết bị chính:

 

Realtime-PCR-CFX-96

Máy Realtime PCR CFX 96- Biorad

Dùng để phát hiện hoặc định lượng mẫu bằng khuếch đại chuỗi gen

Trang thiết bị phụ trợ:

 

NanoDrop-1000-Thermo

Máy NanoDrop 1000 –Thermo Scientific

Thực hiện các phân tích phụ trợ cho Western blot, PCR định tính và định lượng.

Đo nồng độ DNA, RNA, Protein.

 

Máy chụp gel Syngene

Chụp ADN trên agarose gel.

Chụp protein nhuộm Coomassie 

Hệ thống điện di và transfer protein – Biorad

           Thực hiện các phân tích cho kỹ thuật Western blot:

Điện di protein, chuyển protein từ gel lên màng

Nitrocellulose hoặc PVDF trong phân tích biểu hiện protein 

 

Máy ly tâm Mikro 200R-Hettich

Thực hiện các phân tích phụ trợ cho Western blot,

trong các phân tích biểu hiện gen và protein.

Phụ trợ cho PCR định tính và định lượng.

Ly tâm mẫu trong tách chiết protein, tách chiết ADN, ARN. 

 

Tủ sấy Sanyo

Dùng để sấy và khử trùng khô dụng cụ thí nghiệm

 

Tủ lạnh SANYO

Đựng và bảo quản hóa chất yêu cầu tại 4oC

 

Tủ an toàn sinh học cấp 2 ESCO

Dùng cho tách chiết và chuẩn bị các ống

phản ứng cho PCR và RT-PCR

 

Nồi hấp Hirayama HVE-50

Dùng để khử trùng dụng cụ, môi trường, phụ kiện thiết bị

 

Máy quay Loopster digital - IKA

Thực hiện các phân tích phụ trợ cho Western blot

Tách chiết protein, thấm kháng thể thứ nhất,

kháng thể thứ 2 trong phân tích biểu hiện protein

Máy làm đá vảy Scotsman

Cung cấp đá vảy cho quá trình tách chiết protein,

ARN và một số bước trong tách, chiết ADN

 

Block nhiệt Labnet

Shock nhiệt cho protein trước điện di

 và một số bước tách, chiết ADN, ARN, protein.