Danh mục trang thiết bị khoa Vi sinh vật

Kính hiển vi soi ngược

 

Tủ ẩm kỵ khí

 

Tủ ấm

 

Tủ âm 80 độ C

 

Máy PCR

 

Máy ELISA và máy rửa tự động

Hệ thống đông khô vi khuẩn và nấm