THỬ NGHIỆM ĐỘC SINH THÁI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

1. Tầm quan trọng

Thử nghiệm độc sinh thái thuốc bảo vệ thực vật cung cấp thông tin về cảnh báo nguy cơ gây tác động xấu đến sức khỏe con người khi tiếp xúc, ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như các sinh vật nơi sử dụng các sản phẩm đó. Dựa vào kết quả của thử nghiệm này, mẫu thử nghiệm được phân loại dựa trên "Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS) về phân loại và dán nhãn hóa chất. Sau đó, kết quả của mẫu thử nghiệm sẽ được đánh giá dựa trên Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật trước khi được đăng ký và đưa sản phẩm vào sản xuất. Do vậy, thử nghiệm độc sinh thái của sản phẩm là bước quan trọng và cần thiết trong việc đăng ký sản phẩm của các đơn vị sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

2. Năng lực thử nghiệm độc độc sinh thái của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Viện đã tiến hành xây dựng phương pháp chuẩn và đã được công nhận ISO/IEC 17025 về xác định độc cấp tính của hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (Theo quyết định số 894.2020/QĐ-VPCNCL ngày 17/11/2020 của Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ).

Viện có tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu độc sinh thái được quy định tại Mục 2 - phụ lục 3 - Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật bao gồm:

+ Độc cấp tính trên cá (LC50)/ Fish, Acute Toxicity Test

+ Độc cấp tính trên giun (LC50)/ Earthworm, Acute Toxicity Tests

+ Độc cấp tính qua da trên ong (LD50)/Honeybees, Acute Contact Toxicity Test

+ Độc cấp tính qua miệng (LD50)/ Honeybees, Acute Oral Toxicity Test

+ Độc cấp tính trên chim (LD50)/ Avian Acute Oral Toxicity Test

3. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả thử nghiệm

Sơ đồ quy trình

Bước thực hiện

Biểu mẫu

Thử nghiệm độc sinh thái

 

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và hợp đồng thử nghiệm

NIFC.14.G.14.F.01 (Hợp đồng)

Bước 2: Tiếp nhận mẫu thử nghiệm, chia mẫu kiểm hàm lượng hoạt chất

NIFC.14.G.14.F.02 (Bàn giao mẫu)

Bước 3: Thử nghiệm độc cấp tính theo hợp đồng đã ký

 

Bước 4: Lập báo cáo, trình ký, cấp số

 

Bước 5: Trả kết quả thử nghiệm

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Mọi thông tin chi tiết về hoạt động giám định, đề nghị quý khách hàng liên hệ với phòng Kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu: 

•    Phòng 101 - Phòng Kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu
•    Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
•    Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
•    Điện thoại:  024.32262215 - Di động: 0947744411
•    Email: ktnn@nifc.gov.

Thử nghiệm độc sinh thái thuốc bảo vệ thực vật khác

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4887664
  • Hàng tháng2819
  • Hôm nay3903
  • Đang Online24