Giới thiệu về hoạt động thử nghiệm độc cấp tính của hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật

 

GIỚI THIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM ĐỘC CẤP TÍNH 
CỦA HÓA CHẤT, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

 

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (gọi tắt là Viện) trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 23/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

1. Năng lực thử nghiệm độc cấp tính

Viện đã tiến hành xây dựng phương pháp chuẩn và đã được công nhận ISO/IEC 17025 về xác định độc cấp tính của hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (Theo quyết định số 894.2020/QĐ-VPCNCL ngày 17/11/2020 của Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ).

Thực hiện thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật gồm:

  • Độc cấp tính qua miệng (LD50) / acute oral toxicity
  • Độc cấp tính qua da (LD50)/ acute dermal toxicity
  • Độc cấp tính qua hô hấp (LC50)/ acute inhalation toxicity
  • Khả năng kích thích mắt/ Acute eye irritation/corrosion
  • Khả năng kích thích da/ Acute  dermal irritation /corrosion
  • Khả năng gây dị ứng/ allergy/ sensitization test

2. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả thử nghiệm

Sơ đồ quy trình

Bước thực hiện

Biểu mẫu

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và hợp đồng thử nghiệm

NIFC.14.G.14.F.01 (Hợp đồng)

Bước 2: Tiếp nhận mẫu thử nghiệm, chia mẫu kiểm hàm lượng hoạt chất

NIFC.14.G.14.F.02 (Bàn giao mẫu)

Bước 3: Thử nghiệm độc cấp tính theo hợp đồng đã ký

 

Bước 4: Lập báo cáo, trình ký, cấp số

 

Bước 5: Trả kết quả thử nghiệm

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

Mọi thông tin chi tiết về hoạt động giám định, đề nghị quý khách hàng liên hệ với phòng Kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu: 
•    Phòng 101 - Phòng Kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu
•    Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
•    Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
•    Điện thoại:  024.32262215 - Di động: 0947744411
•    Email: ktnn@nifc.gov.vn

Thử nghiệm độc tính cấp thuốc bảo vệ thực vật khác

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790917
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay895
  • Đang Online36