Hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.Trong đó:


Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác.


Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.


Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo.

(Theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011)

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4795433
  • Hàng tháng2303
  • Hôm nay2251
  • Đang Online21