Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế tại Cổng thông tin một cửa quốc gia

Ngày 25/10/2019 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5026/QĐ-BYT về việc áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Theo Quyết định trên, các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được Bộ Y tế chỉ định hoặc giao nhiệm vụ phải thực hiện tiếp nhận 100% hồ sơ, trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính:

- Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt

- Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thường

Thực hiện Quyết định số 5026/QĐ-BYT, Viện tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra 100% hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế và trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia.

  • Các bước thực hiện nộp hồ sơ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế tại Cổng thông tin một cửa quốc gia

- B1: Vào đường link: https://vnsw.gov.vn/

- B2: Chọn khai báo của phân hệ Bộ Y tế => Lĩnh vực an toàn thực phẩm (2 thủ tục) => Nhánh 1: Kiểm tra thông thường => 1. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường

Nhánh 2: Kiểm tra chặt: => 2. Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt

- B3: Bấm vào “Thêm mới” và tiến hành khai báo các thông tin và tải các file hồ sơ theo yêu cầu.

  • Tải tài liệu đính vào hồ sơ:

File công bố đầy đủ các nội dung theo Điều 5 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018: Bản gốc hoặc bản sao có dấu xác nhận của Doanh nghiệp (gồm con dấu + chữ kí + chức danh): đính kèm file vào từng mục hàng khai báo

Tab “Tài liệu đính kèm” còn lại gồm 3 file:

+ File 1. Danh mục hàng hóa: Bản sao packing list có dấu xác nhận của Doanh nghiệp (gồm con dấu + chữ kí + chức danh)

+ File 2: Ủy quyền: Tải ủy quyền công bố, ủy quyền kí hồ sơ (nếu có)

+ File 3: Tài liệu khác: Gồm Hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, tờ khai, COA….

  • Lưu ý:

- Các file tải lên là bản scan màu khổ A4, rõ ràng, có thể đọc rõ bằng mắt trong điều kiện ánh sáng thông thường

- Tên file lưu để tải lên hệ thống không có các kí tự lạ và dấu cách

- Chỉ nên gộp thành 3 file tải tài liệu đính kèm và 1 file công bố (như trên). Tạo quá nhiều file tải lên có thể bị lỗi.

- Số tờ khai hải quan: 11 số đầu tại tờ khai hàng hóa nhập khẩu của lô hàng

  • Thông tin chuyển khoản nộp phí kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu:

- Tên TK thụ hưởng: Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

- Số tài khoản: 1462201017796 – tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tây Đô, Hà Nội hoặc 12410001239696 tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Lệnh chuyển khoản: “MHS AT…..” (AT….. là mã hồ sơ được tạo ra tự động trên Cổng thông tin một cửa quốc gia)

- Sau khi chuyển khoản vào tài khoản BIDV => chụp lại màn hình chuyển khoản thành công và lưu file định dạng “at………….”=> Bấm vào biểu tượng hình kính lúp dưới tab “Thông báo thu phí” thực hiện tải tệp “at……….” lên.

  • Phí Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

- Đối với hồ sơ kiểm tra theo phương thức kiểm tra thường: 300.000vnđ/lô hàng

- Đối với hồ sơ kiểm tra theo phương thức kiểm tra chặt (chưa bao gồm phí kiểm nghiệm): 1.000.000vnđ/lô hàng + số mặt hàng x 100.000vnđ (số mặt hàng tính từ mặt hàng thứ 2). Tối đa 10.000.000 vnđ/lô hàng

- Đối với các lô hàng kiểm tra chặt phải thực hiện kiểm nghiệm thì phải cộng thêm chi phí kiểm nghiệm mẫu

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập5045246
  • Hàng tháng4074
  • Hôm nay1463
  • Đang Online10