Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 22000:2018

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 13: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 22000:2018
1 QC09 Nhận thức về ISO 22000 2                   4-5    
2 QC10 Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ATTP theo ISO 22000 2                   6-7    
3 QC11 Đánh giá nội bộ theo ISO 22000 1                   11    
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4887678
  • Hàng tháng2819
  • Hôm nay3915
  • Đang Online19