Kiểm tra, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị trong phòng thí nghiệm

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 14: KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
1 HC01 Kiểm tra, hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật 3                 07--09      
2 HC02 Hiệu chuẩn các tủ nhiệt trong PTN (tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, tủ sấy, lò nung...) 4                 20-23      
3 HC03 Kiểm tra dụng cụ đo thể tích thí nghiệm (pipet thủy tinh, micropipet, buret, dispensor) 3                   05--07    
4 HC04 Bảo trì, kiểm tra/hiệu chuẩn thiết bị sắc ký khí 4                   11-14    
5 HC05 Bảo trì, kiểm tra/hiệu chuẩn thiết bị sắc ký lỏng 4                   25-28    
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập5048365
  • Hàng tháng3265
  • Hôm nay1139
  • Đang Online18