Xác định chỉ tiêu hóa lý trong đồ uống có cồn

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 8: XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU HÓA LÝ TRONG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN
1 AD01 Xác định chỉ tiêu Hoá lý của các sản phẩm đồ uống có cồn (hàm lượng etanol, methanol, acetaldehyde, rượu bậc cao, ethyl acetate,diacetyl, furfurol)  4       12--15                
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4079259
  • Hàng tháng2315
  • Hôm nay2142
  • Đang Online35